Spravna_kondice

Ochrana osobních údajů

  1. Nabídka služeb naší společnosti prostřednictvím webových stránek www.spravnakondice.cz vyžaduje vložení Vašich osobních údajů jméno, příjemní, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, výška, váha a doplňující informace o Vašem stravovacím režimu. Pokud tyto Vaše osobní údaje Provozovateli poskytnete, ten s nimi s Vaším souhlasem bude nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění a v souladu s dalšími platnými zákony České republiky, které tuto oblast upravují. Zájemce souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů.
  2. Provozovatel v oblasti svých předmětů činností spolupracuje s dalšími společnostmi a dalšími osobami. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními daty Uživatele, přičemž s těmito informacemi mohou nakládat a zpracovávat je pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jiným účelům.
  3. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní data Uživatele třetím osobám. Třetím osobám je může Provozovatel předat pouze s předchozím souhlasem Uživatele. Je však povinností Provozovatele osobní údaje Uživatele poskytnout orgánům státní správy jako je např. Policie ČR, Finanční úřady atd. pokud by v rámci soudního a jiného právního a správního řízení byly těmito orgány vyžádány.
  4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Pokud se Uživatel obrátí na Provozovatele se žádostí o podání informace o zpracování jeho osobních údajů, je Provozovatel povinen mu tuto informaci podat. Za tuto činnost má Provozovatel právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Link na odvolání souhlasu a vymazání osobních údajů Uživatele má Uživatel v každé emailové zprávě Provozovatele. Pro odvolání souhlasu či pro změnu osobních údajů Uživatele je možné napsat na emailovou adresu info(@)spravnakondice.cz

Informace o provozovateli:

Ondřej Kunčický
Bruzovice 241
739 36 Sedliště

tel.: 774 987 627
email: info(@)spravnakondice.cz

IČO: 88871771
Nejsem plátce DPH.
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Frýdku-Místku.